Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

25-lecie PZC w Barnimiu

10 maja 2022

Parafialny Zespół Caritas z Barnimia obchodził w sobotę 7.05.2022 roku jubileusz 25-lecia. Po uroczystej Mszy, którą celebrowali dyrektorzy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - ks. Maciej Szmuc i ks. Mariusz Ogórski oraz Proboszcz Parafii Barnimie ks. Wojciech Kozub, zaproszeni goście i główni bohaterowie święta, wolontariusze zespołu Caritas, udali się do Drawieńskiego Ośrodka Kultury, gdzie miała miejsce jubileuszowa gala. Patronat nad wydarzeniem objęli dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski. Wszystkich zaproszonych gości, wśród których obecni byli Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Maciej Szmuc, wicedyrektor ks. Mariusz Ogórski, Starosta Choszczeńska Wioletta Kaszak, Przewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego Eugeniusz Nykiel, Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie Aleksander Dementiew, w imieniu swoim i całego zespołu Caritas powitał Przełożony Parafialnego Zespołu Andrzej Konopelski. 

Podczas gali wręczone zostały medale i podziękowania za zasługi, zaangażowanie i wieloletnie działanie na rzecz drugiego człowieka. 

Pan Andrzej Konopelski odebrał z rąk pani Anny Bańkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Odznakę Honorową Złotego Gryfa Zachodniopomorskiego, którego dedykował wszystkim wolontariuszom z Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Maciej Szmuc wręczył dwa brązowe medale IN CARITATE SERVIRE – medale Caritas Polska Burmistrzowi Drawna Andrzejowi Chmielewskiemu i proboszczowi Parafii Barnimie ks. Wojciechowi Kozubowi oraz złoty medal IN CARITATE SERVIRE Parafialnemu Zespołowi Caritas w Barnimiu.

Starosta Choszczeńska Wioletta Kaszak uhonorowała medalem „Zasłużony dla Powiatu Choszczeńskiego” Panią Dorotę Konopelską i Panią Jolantę Kucharską. Statuetkę „Drawianina Roku” ks. Maciejowi Szmucowi wręczyli Burmistrz Drawna i Przewodniczący Rady Miejskiej. PZ Caritas otrzymał okazjonalny grawerton, a członkowie Kapituły Barnima w osobach ks. Wojciech Kozub, Andrzej Konopelski, Jan Mateuszczyk, Bogdan Galas, Marian Kuc, Paweł Nahorski, Andrzej Chmielewski, Tadeusz Puczyński nagrodzili statuetkami Nadleśnictwo Głusko, Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, Nadleśnictwo Drawno. 

Przełożony Parafialnego Zespołu Caritas Barnimie Andrzej Konopelski podziękował również wszystkim sponsorom za ostatnie 5 lat współpracy oraz wręczył Certyfikaty Wielkiego Serca Przyjaciołom Caritas. 

Specjalne podziękowania powędrowały do Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu, a także do Pani Heleny Babierackiej, która wprawdzie przechodzi na zasłużoną „emeryturę”, ale jak twierdzi nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. 

Jubileusz 25-lecia Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu uświetnił występ Hanny Dziatko. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim tak wspaniałego zaangażowania, poświęcania wolnego czasu na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, wielkiego serca i życzymy kolejnych tak pięknych lat razem.

Źródło:  https://www.facebook.com/powiatchoszczenskiPL/posts/3049049035346433 


Zobacz wszystkie zdjęcia

Zainstaluj aplikację Caritas