Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

„Razem Możemy Więcej” pomaga uchodźcom

14 listopada 2022 - dodał kł

Dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej możemy skutecznie pomagać uchodźcom. Pomoc przekazywana w ramach tego projektu jest realizowana wielowymiarowo i ma służyć przede wszystkim integracji cudzoziemców w społeczeństwie. Zadanie jest realizowane przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Centrum służy doradztwem zawodowym, pomocą specjalistów (np. prawników, psychologów), organizacją spotkań edukacyjno-kulturalnych, wsparciem rodzin w dostępie do edukacji. Szczególnym zadaniem jest realizacja kursów języka polskiego. Znajomość języka pozwala nie tylko na płynniejszą integrację, ale również otwiera szybszą ścieżkę do zatrudnienia. Uczestniczyło w nich już ponad sto osób. Obecnie w czterech grupach uczy się języka polskiego prawie pięćdziesiąt osób (trzy grupy początkujące i jedna dla średniozaawansowanych). W Centrum można uzyskać pomoc w kilku językach: ukraińskim, rosyjskim, białoruskim, czeczeńskim, angielskim i francuskim. Więcej informacji o programie.

Zainstaluj aplikację Caritas