Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Prośba o pomoc dla Kazachstanu

17 marca 2023 - dodał kł

W imieniu ks. Jerzego Liubiańca, jego podopiecznych prosimy o pomoc i wsparcie dla działań Caritas w Karagandzie. Ks. Jerzy jest kapłanem od początku posługującym w Kazachstanie, a od kilku lat również jako dyrektor Caritas Karaganda. Polak pochodzący z tak ważnej dla nas miejscowości Soleczniki na Wileńszczyźnie, gdzie Adam Mickiewicz zaznajamiał się z obrzędem Dziadów na lokalnym cmentarzu. Nie brakuje mu więc polskiej determinacji, żeby na tak nieprzyjaznej ziemi, jaką jest Kazachstan, stworzyć coś pięknego, co będzie służyło wszystkim ludziom. Kazachstan jest zaliczany do krajów trzeciego świata, trudności napotyka się wszędzie i ze wszystkim (korupcja, brak finansów, jałowa ziemia, ciężki klimat, itd.). Parafianie to garstka ludzi a kościoły są od siebie odległe o kilkadziesiąt czy nawet kilkaset kilometrów.

Mimo tego w Karagandzie żyją katolicy i działa Caritas. Prowadzi świetlicę dla dzieci, ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami i autyzmem, dom samotnej matki a od niedawna również klub seniora. Spotykają się w tych miejscach osoby wierzące i niewierzące, chrześcijanie i muzułmanie, katolicy i protestanci, potomkowie zesłanych Polaków i Kazachowie. Wszyscy pod znakiem krzyża i pod logo Caritas. 

W 2021 i 2022 r. gościliśmy w naszych placówkach dwie wolontariuszki z Karagandy – Ruth i Sonię, które uczyły się, jak pracować z dziećmi, osobami starszymi i ubogimi. Teraz robią to w Kazachstanie. Po powrocie podjęły pracę w Caritas, wykorzystując doświadczenia zdobyte w Szczecinie. Dzięki tej zbiórce chcemy zapewnić fundusze na ich dalszą działalność. Sale, w których odbywają się zajęcia wspólnie wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy we właściwy sprzęt, zabawki i materiały. Z pomocą Fundacji Małych Stópek został zakupiony używany samochód.

Obecnie chcemy uporządkować teren wokół kościoła i ośrodka. To prawie jeden hektar ziemi. Potrzebujemy na jego zagospodarowanie 35 tys. złotych. W Kazachstanie pojawili się także uchodźcy z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie również w Caritas Karaganda. To wszystko wymaga dużych nakładów finansowych i trudu pracy, ale ufamy wstawiennictwu bł. Władysława Bukowińskiego „Apostoła Kazachstanu”. 

 

Chcący pomóc Caritas z Kazachstanu mogą wpłacać pieniądze na poniższe konta z dopiskiem „pomoc dla Kazachstanu”

PLN

21 1020 4795 0000 9302 0004 5757 

EURO - EUR
82 1020 4795 0000 9302 0309 8316
IBAN - PL82 1020 4795 0000 9302 0309 8316
DOLAR - USD
93 1020 4795 0000 9902 0482 6170
IBAN - PL93 1020 4795 0000 9902 0482 6170

Zainstaluj aplikację Caritas