Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Sprawozdanie PZC za rok 2023

18 stycznia 2024

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Pieczęć PZC                PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2023

 

 

Parafia pw. ………………………………….…………………………………………………………………………………………...

w ………………………………..…….….……………….. dekanat ……………………………….…………………………………..

Przełożony PZC (imię, nazwisko) ……………..……………………………………...……………………………..…….......

Osoba do kontaktu (imię, nazwisko) ……………..……………………………………...……………………………..……...

adres …..…………………………………………………………………..…………………………..……………………………………..

telefon …………………………………………………..………… e-mail …………………………………………….………………

liczba członków PZC      …………………

dzień i godziny otwarcia biura PZC ……………..……………………………………...……………………………..……...

I

WPŁYWY

Wartość (zł)

1

Pozostała kwota z r. 2022

 

2

Pozyskane środki pieniężne (wyłącznie w dyspozycji PZC) w roku 2023

 

OGÓLNA SUMA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W DYSPOZYCJI PZC

 

 

II

WYDATKI

Wartość (zł)

1

OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W 2023 R. 

(art. żywnościowe, media, leki, itp.)

 

 

Środki finansowe przechodzące na rok 2024                                                    ……………………… zł

 

III

Stała i doraźna pomoc PZC w ciągu roku

Ilość

1

Ilość osób objętych stałą pomocą

 

2

Ilość osób objętych doraźną pomocą

 

 

IV

Liczba paczek wydanych

Ilość (szt)

1

w okresie Bożego Narodzenia

 

2

w okresie Wielkanocy

 

3

w okresie poza świątecznym

 

4

dla Ukrainy

 

 

V

Szacunkowa wartość pozyskanych /nie zakupionych/ darów wydanych przez PZC w 2023 r.

Wartość (zł)

1

a) artykuły żywnościowe

 

2

b) odzież, buty, pościel (1kg = 1zł)

 

3

c) rzeczowych (telewizory, pralki, meble itp.)

 

 

RAZEM WARTOŚĆ:

 

 

 

VI

Akcje organizowane przez PZC (w parafii)

Zakreślić właściwe

1

Wieczerza Wigilijna

TAK/NIE

2

Choinka (Mikołaj) dla dzieci

TAK/NIE

3

Śniadania Wielkanocne

TAK/NIE

4

Dzień Dziecka

TAK/NIE

5

Półkolonie/ Minikolonie

TAK/NIE

6

Torba Miłosierdzia

TAK/NIE

7

inne

TAK/NIE

 

 

 

 

VII

Inne formy działania

Zakreślić właściwe

1

magazyn odzieży i sprzętu - jeśli TAK proszę podać dzień i godziny otwarcia: ……………………………………….

TAK/NIE

2

świetlica dla dzieci

TAK/NIE

3

jadłodajnia (wydawanie posiłków) 

TAK/NIE

4

porady prawne, lekarskie, inne

TAK/NIE

5

placówka kolonijna

TAK/NIE

6

Inne:

TAK/NIE

 

 

 

 

VIII

Uczestnictwo w akcjach i spotkaniach ogólnodiecezjalnych

Zakreślić właściwe

1

Adwentowe Dni Skupienia

TAK/NIE

2

Wielkopostne Dni Skupienia 

TAK/NIE

3

Wakacyjna Akcja Caritas

TAK/NIE

4

Zbiórka żywności w sklepach 

TAK/NIE

 

IX

Uczestnictwo w projektach

Zakreślić właściwe

1

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2021+

TAK/NIE

2

Na codzienne zakupy (Biedronka)

TAK/NIE

3

Dobre Wsparcie

TAK/NIE

4

Spiżarnia Caritas

TAK/NIE

5

Gaz System

TAK/NIE

6

Skrzydła

TAK/NIE

 

 

UWAGA!  

             W przypadku braku na terenie parafii Zespołu Caritas - prosimy o zwrot niniejszego „Sprawozdania” z jednoczesną adnotacją, że takowy Zespół nie istnieje lub, że na terenie parafii istnieje grupa charytatywna, która w minionym roku wydała na rzecz potrzebujących kwotę 
ok………….……….. zł.

 

 

 

 

…………………………                                                                                                                                 …………………………

  Przełożony PZC                                                                                                               Przewodniczący PZC - ks. proboszcz

 

 

 

 

Termin złożenia sprawozdania do Caritas Archidiecezjalnej 28.02.2024 r.

 Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas