Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca 2024 - dodał kł

W Polsce jest ponad 3 000 000 cudzoziemców, w tym około 1 000 000 z Ukrainy. Wśród nich są migranci i uchodźcy. Światowy Dzień Uchodźcy obchodzimy 20 czerwca. Został ustanowiony przez ONZ w 2000 roku. W dniach 20-28 czerwca Caritas zaprasza na cykl wydarzeń z okazji Światowego Dnia Uchodźcy. 

Chociaż używa się tych pojęć zamiennie, to w kontekście prawa różnica jest zasadnicza. Migrant to osoba, która opuszcza swój kraj, szukając lepszych warunków życia. Uchodźca ucieka ze swojego kraju z powodu wojny lub prześladowania. Status uchodźcy otrzymują osoby przebywające poza swoim krajem pochodzenia z powodu m.in. prześladowania, bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, z powodu konfliktu czy przemocy. Ich powrót do domu jest niebezpieczny, często niemożliwy, w związku z czym potrzebują schronienia. Odmowa azylu dla nich ma potencjalnie śmiertelne konsekwencje. 

Migracja jest często rozumiana jako proces dobrowolny. Nie dotyczy to uchodźców, którzy nie mogą bezpiecznie powrócić do domu, i dlatego też należy im się szczególna ochrona na podstawie przepisów prawa międzynarodowego.

Zainstaluj aplikację Caritas