Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

POPŻ, Podprogram 2019

6 września 2019

Dot. dostaw i dystrybucji żywności z PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019.


Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej  informuje, że zgodnie  z WIZ (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.

okres realizacji dostaw artykułów spożywczych rozpocznie się w  grudniu 2019 r. i zakończy w czerwcu 2020 r.

a okres realizacji dystrybucji art. spożywczych rozpocznie się w grudniu 2019 r. i  zakończy w lipcu 2020r.

 

Zainstaluj aplikację Caritas