Jak zapisać dziecko?

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej (załączniki: karta_zgoszenia_dziecka_2021-2022.docx)
lub w Punkcie Przedszkolnym od nauczycieli.
Do końca lipca 2020 należy dostarczyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego w godzinach od 7:00 do 17:00
lub Biura Caritas przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 w godzinach od 9 do 15.
Lista przyjętych dzieci (po zakończonym okresie rekrutacyjnym) ogłoszona zostanie w Punkcie Przedszkolnym.

 Załączniki:

KONTAKT

Punkt Przedszkolny
"Arka Noego"

ul. Sławomira 9b
71-606 Szczecin
tel. 91 4244366