Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

O nas

Zobacz także:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jest duszpasterską instytucją charytatywną Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności. Posiada osobowość prawną cywilną i kościelną. Działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz własny statut.

Caritas – co to znaczy?

 • łacińskie słowo oznaczające "miłość"
 • w Biblii: wyjaśnienie tajemnicy samego Boga "Deus caritas est – Bóg jest miłością"
 • typ miłości: bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca, bez oglądania się na rasę, wyznanie, winę, pokrewieństwo
 • nazwa organizacji charytatywnej Kościoła Katolickiego na całym świecie (w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej działa od 1990 roku)

Najważniejsze osoby w Caritas:

 • osoby starsze i samotne,
 • dzieci dotknięte ubóstwem,
 • rodziny wielodzietne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • bezrobotni i bezdomni,
 • osoby uzależnione,
 • rodziny w trudnej sytuacji materialnej,
 • ofiary wypadków i katastrof,
 • chorzy i cierpiący,
 • ofiary przemocy.

Jak działa Caritas Archidiecezji?

 • organizuje Parafialne Zespoły Caritas (grupa wolontariuszy w parafii)
 • prowadzi placówki specjalistyczne (świetlice, schroniska, jadłodajnie, hospicja)
 • realizuje programy pomocy (program dożywiania FEAD, stypendia Skrzydła)
 • przeprowadza cykliczne akcje (świeca wigilijna, kolonie letnie)
 • udziela pomocy humanitarnej w kraju i za granicą (wojny, katastrofy, kataklizmy)
 • promuje i organizuje wolontariat (Szkolne Koła Caritas, Centrum Wolontariatu)

        Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej od 32 lat służy pomocą ubogim. Powołana do istnienia 23.01.1990 roku przez biskupa Kazimierza Majdańskiego od początku swej działalności zwraca się ku najsłabszym i najbardziej potrzebującym pomocy w kraju i za granicą.

        Już w pierwszych latach istnienia Caritas zorganizowała sieć Parafialnych Zespołów Caritas oraz świetlic dla dzieci. Skierowała swoją pomoc ku bezdomnym zakładając trzy Centra Socjalne - w Szczecinie, Stargardzie i Świnoujściu. Przez pierwsze 15 lat ogromne znaczenie dla rozwoju organizacji miał jej charyzmatyczny Dyrektor, zmarły w 2007 roku, ks. Piotr Pryma. Zgromadził on wokół idei miłosierdzia wielką liczbę wolontariuszy i pracowników oddanych pracy dla ubogich.

    Caritas pomaga dzieciom i rodzinom poprzez program stypendialny „Skrzydła”, kolonie Wakacyjnej Akcji Caritas, przygotowanie wyprawek szkolnych w ramach akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”, działalność przedszkoli i Placówek Wsparcia Dziennego.

       W schroniskach dla bezdomnych prowadzona jest praca na rzecz usamodzielnienia i wyjścia z uzależnień, a w Centrum Integracji Społecznej wspierani są bezrobotni. Osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej.

     Od 2007 roku działa Hospicjum Domowe pw. św. Faustyny. Rozwija się program opieki nad seniorami oraz wolontariat międzypokoleniowy.

    Caritas współpracuje z samorządami naszego województwa, podejmując szereg zadań z zakresu pomocy społecznej. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu programów i projektów o zasięgu lokalnym i wojewódzkim.

         Dzięki ofiarności wiernych Archidiecezji wspiera ofiary wojen, katastrof i kataklizmów na całym świecie, zawsze chętnie dzieląc się z potrzebującymi.

Zainstaluj aplikację Caritas