Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Program stypendialny "Skrzydła"

Zobacz także:

Aktualnie wspieramy

75 stypendystów (kwiecień 2024)

Zapraszamy do ufundowania stypendium dla dziecka przez okres przynajmniej jednego semestru (5 miesięcy)

 

UFUNDUJ STYPENDIUM

 

Program proponuje objęcie opieką finansową dziecka przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program "Skrzydła" daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

Sugerowana miesięczna wpłata wynosi 150 zł.

Wsparciem w ramach programu mogą zostać objęci uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

 • których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną,
 • którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej.

Każdy stependysta i jego rodzina otrzymuje opiekuna, zwanego partnerem wykonawczym. Pobiera on zaliczki w biurze Caritas i pomaga w wydatkowaniu funduszy zgodnie z regulaminem, a także wypełnia ankiety ewaluacyjne programu.

Stypendium może być przeznaczone na:

 • dożywianie w szkole,
 • wyprawkę szkolną (książki, zeszyty, przybory szkolne, strój gimnastyczny),
 • odzież letnią i zimową,
 • obuwie,
 • wyjścia szkolne (do kina, teatru, wycieczki szkolne),
 • korepetycje i zajęcia edukacyjne,
 • dojazdy do szkoły,
 • sprzęt komputerowy,
 • wypoczynek letni lub zimowy – kolonie, obozy.

KORZYŚCI DLA UCZNIA OBJĘTEGO PROGRAMEM SKRZYDŁA I JEGO RODZINY:
• wyrównywanie szans na starcie życiowym,
• niwelowanie różnic ekonomicznych,
• stwarzanie szans rozwoju,
• wzmocnienie poczucia wartości,
• umożliwienie realizacji marzeń,
• motywacja do dalszego rozwoju.

CO WYRÓŻNIA PROGRAM SKRZYDŁA?
• indywidualne podejście do dziecka
• odpowiedź na rzeczywiste potrzeby
• zapewnienie dyskrecji
• kompleksowa opieka

Każda z osób, która chce się włączyć w program "Skrzydła" i objąć regularną opieką konkretne dziecko, może wypełnić deklarację, w której określi kwotę comiesięcznej wpłaty oraz czas jej trwania. Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji Caritas wyśle list potwierdzający udział w programie "Skrzydła" oraz informacje o dziecku, które zostało objęte pomocą (imię, wiek, klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej dziecka) oraz kwartalne rozliczenie finansowe z przekazanej kwoty.

Osobom indywidualnym, które nie mogą wykupić całego pakietu, proponujemy podpisanie deklaracji, która pozwala na objęcie wsparciem dziecka poprzez dokonywanie regularnych wpłat w dowolnej wysokości.

 

 

 

 

UFUNDUJ STYPENDIUM DLA UCZNIA - ? dowiedz się więcej ?Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas