Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Mieszkanie wspomagane

  Mieszkanie będące w zasobach Stargardzkiego TBS przy ul. Skłodowskiej-Curie wyremontowali podopieczni Centrum Integracji Społecznej.  Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni oraz łazienki. Każdy pokój stanowi odrębny lokal, którego najemca posiada swój klucz. Z pozostałych pomieszczeń mieszkańcy korzystają wspólnie. Podopieczni Schroniska są pod opieką pracownika socjalnego i przygotowują się do samodzielnego życia. Umiejętność gospodarowania budżetem, utrzymanie porządku i dbanie o wspólne dobro to podstawowe cele jakim ma służyć "mieszkanie wspomagane". Ważnym aspektem projektu jest szansa na otrzymanie samodzielnego mieszkania, a co za tym idzie pełnego wyjścia z bezdomności.

     W lipcu 2013 roku ze Schroniska dla mężczyzn Centrum Socjalnego Caritas w Stargardzie Szczecińskim trzech podopiecznych wprowadziło się do mieszkania chronionego, funkcjonującego jako lokal wspomagany dla osób opuszczających schroniska, w których przeszli proces reintegracji społecznej i zawodowej.

     W dniu 30 października 2014 roku w Stargardzie Szczecińskim oddano do użytku drugie "mieszkanie wspomagane" dla osób wychodzących z bezdomności. Trzy panie, w tym jedna z dzieckiem mieszkające do tej pory w Schronisku dla Kobiet przy ul. Krasińskiego zamieszkały w samodzielnym "mieszkaniu wspomaganym".

Warunki jakie trzeba spełnić, by móc ubiegac się o pobyt w mieszkaniu wspomaganym:
- bezdomność trwa co najmniej 6 miesięcy,
- przebywac w noclegowni, schronisku, domu dla bezdomnych lub innej placówce tego rodzaju na terenie Stargardu,
- ostatnim miejscem stałego zamieszkania był Stargard,
- odpowiednia motywacja do zmian i dążenie do usamodzielnienia się,
- uczestniczenie w terapii,
- realizowanie kontraktu socjalnego i indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,
- posiadanie stałego źródła dochodu,
- wpisanie na prawomocnej liście osób uprawnionych do przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta,
- kwalifikacja i pozytywna opinia Komisji ds. mieszkania wspomaganego. 


Zobacz wszystkie zdjęcia

Zainstaluj aplikację Caritas