Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Projekty realizowane z udziałem środków publicznych w roku 2021

Zobacz także:

Gmina Miasto Szczecin

 1. Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom bezdomnym uprawnionym na podstawie ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (WSS-IV.7.2021)
 2. Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym (WSS-IV.1.2021)
 3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (WSS-IV.11.2021.ES)
 4. Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli (WSS-IV.6.2020, aneks nr 1/21 na rok 2021)
 5. Prowadzenie prac społecznie użytecznych (1/2021)
 6. Zaopiekowani – Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2021 r. (WSS-V.3.2020.EP)
 7. Zabezpieczenie i udostęnienie maksymalnie 20 miejsc w nieruchomości przy ul. Racibora 62 w Szczecinie na potrzeby czasowego całodobowego korzystania wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osobom (WSS-IV.8.2021)

Gmina Miasto Stargard

 1. Prowadzenie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia (SP.5/11/2021)
 2. Zabezpieczenie i wydawanie ciepłych posiłków sosobom bezdomnym (SP-I.8/32/2021)
 3. Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności – prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych (SP.I.7/7/2019)
 4. Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych (SP.I.7/3/2020)
 5. Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych (SP.I.7/1/2021)
 6. Centrum Integracji Społecznej (SP.II.4/55/2019, aneks nr 5 z dn. 4.01.2021 r.)

Gmina Miasto Świnoujście 

 1. Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu przy ul. Portowej 10 (WZP/28/2021)

Gmina Kołbaskowo

 1. Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2021 roku (30/2021)

Gmina Nowogard

 1. Festyn rodzinny "Od Seniora do Juniora" (RLFKiS.271.2,2021.UB)
 2. Atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży (RLFKiS.271.4,2021.UB)
 3. Zajęcia EkoEdukacyjne "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" (RLFKiS.271.6,2021.UB)
 4. Wykorzystanie mało znanych warzyw i owoców do sporządzania surówek i sałatek, carwing (RLFKiS.271.8.2021.UB)

Powiat Stargardzki

 1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (25/2020)

Województwo Zachodniopomorskie  Urząd Marszałkowski

 1. Program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – Organizacja i prowadzenie 3 Grup Psychoedukacyjnych dla osób bezdomnych, pijących szkodliwie, uzależnionych od alkoholu i uzależnionych behawioralnie. Wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe" (WWS/34/2020)
 2. Region Dobrego Wsparcia (ROPS/147/2020)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 1. Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – Edycja 2021 (DPS/B/71/2021)

Gmina Dębno

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (MGKPiRPA.15.2021)
Zainstaluj aplikację Caritas