Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Budowa i doposażenie magazynu

Zobacz także:

Fundacja Hospicyjna Przystań realizuje dwa projekty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

1. "Budowa magazynu w celu usprawnienia procesów logistycznych związanych z wydawaniem żywności" - umowa 636/2021/Wn16/OZ-PO-go/D z dnia 01.07.2021w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1. „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

2. "Doposażenie magazynu w Policach w celu usprawnienia procesów logistycznych związanych z wydawaniem żywności" - umowa 109/2023/Wn16/OZ-po-go/D z dnia 09.03.2023 w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1. „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”

Zainstaluj aplikację Caritas