Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Działania towarzyszące

Zobacz także:

 

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach działań  towarzyszacych do PO PŻ 2014-2020

Podprogram 2020       

Warsztaty zostaną zorganizowane z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa zgodnych 
z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.

 

Szczegółowe informacje o działaniach w 2020 r. w zącznikach poniżej.Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas