Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Nagroda "Prymus Wolontariatu"

Nagroda im. ks. Piotra Prymy pn. „Prymus Wolontariatu” została ustanowiona z okazji 10 rocznicy śmierci ks. Prymy. Statuetka będzie trafiać co roku do młodych wolontariuszy i ich opiekunów.
W dniu 28 marca 2017 wyróżniliśmy pierwszych laureatów.
Przyznaliśmy 4 nagrody indywidualne za osobisty wkład w tworzenie i rozwój Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Nagrody trafiły do osób, które od początku działalności Centrum Wolontariatu aktywnie uczestniczyły w jego  działaniach, a na ich pomoc zawsze można było liczyć, do osób, które własnymi pomysłami i inicjatywami tworzyły oblicze naszego Centrum.

Laureaci indywidualni 2017:
1. Anna Garbowska, aktywna szczególnie w działaniach na rzecz dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie psycholog Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
2. Katarzyna Kościucha, oddana osobom starszym i niepełnosprawnym, wciąż aktywna w wolontariacie. Ona również jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, a obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.
Obie Panie przygodę z wolontariatem zaczynały właśnie w powyższym liceum pod kierunkiem p. Beaty Rychlickiej, dzisiaj również pracownika Caritas i twórcy poradni psychologicznej Caritas „Spe Salvi”.
3. Aleksandra Sileńska, zaangażowana w działania na rzecz dzieci i rodzin, oraz w promocję  idei wolontariatu wśród studentów, obecnie psycholog i  pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
4. Diakon Przemysław Marek – pierwszy koordynator Centrum Wolontariatu, inicjator wolontariatu zagranicznego w niemieckim Aachen, oddany  szczególnie osobom niepełnosprawnych i ubogim. Za kilka miesięcy przyjmie święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Księży Chrystusowców, ale wciąż jest aktywny jako wolontariusz – corocznie wspiera Caritas podczas Obiadu Bożonarodzeniowego dla osób dotkniętych bezdomnością i ubóstwem.

Kolejne 4 nagrody trafiły do uczniów i nauczycieli z następujących grup:
1. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie pod opieką nauczycielek religii pań Bogumiły Graczyk i Bogumiły Wolskiej. SKC pracuje z najmłodszymi wolontariuszami, udowadniając, że przygodę z pomaganiem można – i trzeba – rozpocząć właśnie od najmłodszych lat. Działania Szkolnego Koła obejmują nie tylko pomoc potrzebującym w najbliższym otoczeniu, ale skierowane są do rówieśników z dalekiej Afryki poprzez adopcję na odległość w ramach Misji Salezjańskich.
2. Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie wraz ze swoją opiekunką p. Henryką Grzegórzek – za systematyczną, wieloletnią pracę na rzecz osób ubogich, samotnych, a także na rzecz dzieci. Wolontariusze  odwiedzają staruszków zamieszkałych w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie, przed świętami robią stroiki, palmy które sprzedają a dochód przeznaczają na potrzeby innych. Są czujnymi i wrażliwymi obserwatorami rzeczywistości w swoim środowisku, a także poza nim. Jeden z ostatnich sukcesów to uzbierane 30 metrów złotówek w akcji Kilometry Caritas na rzecz osób Niepełnosprawnych.
3. Szkolne Koło Caritas działające przy Gimnazjum nr 2 przy ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie założone zostało przez ks. Piotra Szatkowskiego i p. Edytę Gruszczyńską – nauczycielkę chemii i zajęć technicznych. Od 2011 roku współpracuje z Caritas Archidiecezjalną. Wolontariusze pomagają przy przygotowaniach i obsłudze Spotkań Opłatkowych i Wielkanocnych dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas na które przyjeżdża ok. 300 osób. W czasie festynu z okazji Dnia Dziecka, wolontariusze pomagają przy rozdawaniu ponad 3.000 paczek i dmuchaniu takiej samej ilości balonów. W okresie przedświątecznym z wielkim oddaniem angażują się w prowadzone w sklepach zbiórki żywności oraz rozprowadzanie świec. Swoją postawą „przyciągają” i „zarażają” wciąż nowych wolontariuszy.
4. Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera w Szczecinie założyła p. Renata Skrodzka – nauczycielka wychowania fizycznego. Wolontariusze Koła aktywni są w bardzo wielu akcjach organizowanych w Szczecinie, a od 2007 roku systematycznie współpracują z Caritas. Członkowie Koła pomagają przy  organizacji Spotkań dla Parafialnych Zespołów w seminarium, Dnia Chorego w Szpitalu przy ul. Arkońskiej czy Dnia Dziecka w Parku Kasprowicza. Szczególnie ważna jest ich pomoc przy Wigilii Bożonarodzeniowej i Śniadaniu Wielkanocnym dla osób ubogich i bezdomnych organizowanych wspólnie z Domem Kultury Słowianin, Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.

Serdeczne podziękowania i gratulacje kierujemy również do dyrektorów nagrodzonych szkół  za stworzenie przyjaznego klimatu dla działań Szkolnych Kół Caritas i Szkolnych Kół Wolontariatu

 

Zainstaluj aplikację Caritas