Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

V Forum Wolontariatu

Zobacz także:

19-21 czerwca 2017
Brzózki k/ Nowego Warpna

V Forum Kół Wolontariatu pod hasłem „Młodzi liderzy - Aktywni w realu” w formie warsztatów wyjazdowych przeznaczone jest dla 90 wolontariuszy z Centrum Wolontariatu Caritas oraz szkolnych i akademickich kół wolontariatu naszego województwa oraz dla ich opiekunów (nauczycieli). Głównym celem będzie podniesienie kwalifikacji i motywacji do dalszego działania oraz wymiana doświadczeń oraz integracja i rekreacja jako forma wynagrodzenia dla wolontariuszy za całoroczną pracę. Forum jest skierowane głównie do młodzieży aktywnie działającej przez cały rok. Uczestnicy poznają także motywacje i doświadczenia wolontariuszy działających w innych ośrodkach i  miejscowościach.

Tematyka tegorocznego forum skupi się na aktywności wolontariackiej jako sposobie na uniknięcie niebezpieczeństw polegających na uzależnieniu od komputera, telefonu i Internetu oraz zagrożeń płynących z nieprzemyślanego korzystania z pożyczek i kredytów. Zamiast iluzji życia w wirtualnym świecie lub za pożyczone pieniądze proponujemy rozwój aktywności „w realu” tzn. zarówno w najbliższym środowisku (szkoła, parafia, miejscowość), jak i w społeczeństwie, jako osoby mające realny wpływ na kształt polityki młodzieżowej i rozwój obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne.

Forum zostanie poprzedzone spotkaniami wolontariuszy z samorządowcami i osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową w ich miejscowościach, a w czasie forum odbędzie się spotkanie z władzami województwa.

Atrakcyjny program (warsztaty, prelekcje, zajęcia integracyjne) zmotywuje i zaktywizuje młodzież do pracy wolontaryjnej, zaopatrzy w nowe formy i metody  oraz będzie sprzyjać wymianie doświadczeń.

19.06.2017 poniedziałek
10.00 –             wyjazd ze Szczecina spod katedry, przejazd do Nowego Warpna
11.00 – 11.30    powitanie przez organizatorów oraz Burmistrza Nowego Warpna
11.30 – 13.00    zwiedzanie Nowego Warpna, historia, walory przyrodnicze i turystyczne
13.30 – 14.30    zakwaterowanie w Brzózkach
14.30 –             obiad
15.00 – 18.00    warsztaty integracyjne, trening komunikacji
18.30                kolacja
19.00                spotkanie integracyjne przy ognisku,

20.06.2017 wtorek
7.30 – 9.00    śniadanie
9.00 – 13.00    zajęcia w grupach
13.30        obiad
15.00 – 18.00    zajęcia w grupach,  
18.00        kolacja
19.00        wieczorne spotkanie dyskusyjne

21.06.2017 środa
7.30 – 9.00    śniadanie
9.00 – 11.00    spotkanie z przedstawicielami samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz sekretariatu ds. młodzieży
11.00 – 12.30    spotkanie dotyczące programu ERASMUS+
12.30 – 13.00    podsumowanie forum, wręczenie dyplomów uczestnictwa  
13.30        obiad
14.30        wykwaterowanie grup i przejazd do Szczecina


Zobacz wszystkie zdjęcia

Zainstaluj aplikację Caritas