Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

INFORMATOR CENTRUM WOLONTARIATU

Indywidualna pomoc osobom starszym, samotnym i chorym na terenie miasta
Każdy może udzielić indywidualnej pomocy jednej z osób w jej mieszkaniu.
- p. Urszula (niepełnosprawna ruchowo, wózek), ul. Gila (Chopina);
- p. Stefan, starszy pan, mieszka sam, os. Zawadzkiego,
- Kacper, niewidoma osoba okolice Pogodna,
- p. Krystyna, osoba niewidoma, okolice katedry,
- p. Ryszard
Ta lista ciągle zmienia się, a nowych podopiecznych przybywa.

Wspólnota Wiara i Światło
Pod tak wdzięczną nazwą kryją się osoby z upośledzeniem umysłowym, ich  rodzice i przyjaciele. Wspólnota potrzebuje przyjaciół czyli wolontariuszy. Spotyka się w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca na Mszy św. w parafii św. Rodziny, ul. Królowej Korony Polskiej, o godz. 12.00
Wiele z tych rodzin potrzebuje wsparcia w swych domach, chociaż chwilowego odciążenia w obowiązkach, pomocy podczas spaceru, itp. Wspólnota organizuje również wyjazdy do Łysogórek na wypoczynek lub rekolekcje, podczas których również potrzebna jest dodatkowa opieka.
Koordynator: Roma Luksemburg tel. 506616427
Obok wspólnoty działa FUNDACJA Dom Rodziny w Łysogórkach dla Upośledzonych Umysłowo Sierot p.w. Dzieciątka Jezus. Chętni mogliby wesprzeć tę fundację w jej działalności poprzez pomoc w organizacji różnych imprez, kiermaszy, sympozjów.
Koordynator: Arkadiusz Więcko
 
Hospicjum św. Jana Ewangelisty ul. Pokoju 77, Szczecin - Golęcino
Do pracy w hospicjum mogą zgłosić się w każdej chwili osoby, które chcą pomagać przy wszystkich obowiązkach, jakie można spotkać w każdym domu. Można pracować w recepcji, otwierać i zamykać drzwi, pomagać w sprzątaniu, prasowaniu, przygotowaniu i rozdzieleniu posiłków na terenie domu lub rozwożenie ich po mieście.
Dopiero po jakimś czasie adaptacji można pomagać bezpośrednio mieszkańcom domu, lub opiekować się osobami, mieszkającymi na terenie miasta w hospicjach domowych.
Szczególnie mile widziane osoby, które zadeklarują się na dłuższy okres pracy. Hospicjum zapewnia stałą opiekę swojego koordynatora dla wolontariuszy oraz zatrudnionego personelu.
koordynator: pani Kamila, tel.  91 421 50 00      
 
Specjalistyczno-Opiekuńcze Placówki  Wsparcia Dziennego  - świetlice dla dzieci
Szczególnie zachęcamy do współpracy osoby, które chcą  pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, ale także zorganizują im czas wolny. Można poprowadzić kółko plastyczne, muzyczne, taneczne, można pograć z chłopakami w piłkę na boisku itp. - wszystko zależy od Waszej inwencji i chęci pomocy.
Świetlice Środowiskowe Caritas:
- Świetlica Środowiskowa Caritas przy parafii pw. Najśw. Zbawiciela,
71-437 Szczecin, ul. Barnima 22a, tel. 914229508,
- Świetlica Środowiskowa Caritas przy parafii pw. Niep. Serca NMP,
71-834 Szczecin - Stołczyn, ul. Kościelna 4, tel. 914538449;
- Świetlica Środowiskowa Caritas przy parafii pw. Świętej  Rodziny,
71-485 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 28;
- Świetlica Środowiskowa Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego,
71-670 Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 45;
- Świetlica Środowiskowa Caritas przy parafii pw. św. Krzysztofa
71-714 Szczecin, ul. Żelazna 14;
- "Zdroje" przy parafii pw. Świętego Ducha,
70-774 Szczecin, ul. Młodzieży Polskiej 17, tel. 509 695 406
- "Płonia" przy Centrum Socjalnym Caritas w Szczecinie,
70-891 Szczecin, ul. Piaseczna 4, tel. 914621329

Spotkania osób niepełnosprawnych i chorych na Stołczynie
W jedną sobotę każdego miesiąca wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża zaprasza na spotkania z udziałem osób niepełnoprawnych. Odbywają się one w domu parafialnym na Stołczynie,
ul. Kościelna 4, godz. 10.00. Potrzebni są wolontariusze, którzy pomogą dotrzeć niepełnosprawnym na spotkanie i będą im  towarzyszyć podczas jego trwania. Organizowane są też wyjazdy, które bez pomocy zdrowych i silnych osób  nie mogą dojść do skutku.
Koordynator: Siostra Katarzyna, 511792060, 695331776.
Osoby potrzebujące pomocy indywidualnej, mieszkające na Stołczynie – informacja u siostry Katarzyny.

Apostolat Chorych
Grupa prowadzona przez panią Elżbietę Palczak, tel. 511781255, spotykają się na modlitwie i rozrywce.
Potrzebują pomocy podczas wyjść, wyjazdów, czy rekolekcji, ale również pomocy indywidualnej w swoich domach.
                                                                                                                           
Bezdomni i ubodzy u Kalkucianek
W każdą niedzielę siostry Misjonarki Miłości (Kalkucianki) organizują spotkania dla osób ubogich i bezdomnych. Spotkanie zaczyna się Eucharystią o godz. 15.00, po której wszyscy gromadzą się na wspólnym obiedzie. Wolontariusze pomagają w zorganizowaniu posiłku i towarzyszą tym osobom.
Kontakt: Bulwar Gdański 31, tel. 91 462 45 03

Korepetycje
Bezcenni są wolontariusze, którzy potrafią i chcą  podzielić się swoją wiedzą z różnych przedmiotów zarówno w świetlicach, jak i w domach naszych podopiecznych.

Wolontariat w ramach programu ERASMUS +
Możliwość wyjazdu na kilkumiesięczny wolontariat do krajów wskazanych w programie .
Caritas jest organizacją wysyłającą oraz goszczącą.

Asystenci osób niepełnosprawnych
Potrzebni wolontariusze-asystenci dla osób niepełnosprawnych.

Parafialny Zespół Charytatywny, ul. Lwowska

Poza tym akcyjnie:
- zbiórki żywności w sklepach,
- zbiórki finansowe,
- obsługa Dnia Dziecka,
- obsługa wydarzeń charytatywnych,
- udział w obiedzie Bożonarodzeniowym dla osób bezdomnych,
- udział w rekolekcjach i pielgrzymkach dla osób niepełnosprawnych, itp.

Wolontariusze, którzy pozostawią swoje dane kontaktowe i zostaną włączeni do CW Caritas, będą otrzymywać na bieżąco informacje o różnych akcjach i potrzebach.


Koordynator: Karolina Rachubińska, Tel.  513 131 671, e-mail: wolontariat.caritas@gmail.com

Zainstaluj aplikację Caritas