Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Region Dobrego Wsparcia

Zobacz także:

POTRZEBUJESZ POMOCY, JESTEŚ OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, wspólnie z Partnerami, realizuje projekt pn. Region Dobrego Wsparcia, współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Program skierowany jest do osób  niesamodzielnych, zależnych od innych (osoby starsze, niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, chore,  wymagające pomocy w czynnościach dnia codziennego, takich, jak: sprzątanie, przygotowanie posiłków, pomoc w dotarciu do lekarza, załatwieniu spraw urzędowych, itp. ). Pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach!
W ramach projektu oferujemy:
- sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
- korzystanie z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka reh., wózki, kule, podnośniki, chodziki, itp.),
- poradnictwo psychologiczne, porady prawne i inni specjaliści,
- opieka wytchnieniowa (na czas wyjazdu służbowego opiekuna, remontu itp.) i przewóz do   wytchnieniówki,
- szkolenia dla opiekunów faktycznych,
- wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (szkolenia, doradztwo w miejscu zamieszkania, pomoc psychologiczna, projekty dostosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, itp.).
.
Zgłoszenia oraz więcej informacji pod adresem rodzina@caritas.pl oraz pod numerami:
Anna Garbowska –  500 300 813,
Magdalena Pasiowiec –  573 275 141,
Agnieszka Miller – 512 780 312
Joanna Zembal – koordynator projektu: 607 790 637

 

Projekt „Region Dobrego Wsparcia” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
Priorytet VII Włączenie społeczne,  Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Numer projektu 
RPZP.07.06.00-32-P001/20-00

Zainstaluj aplikację Caritas