Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Centrum Socjalne Caritas w Szczecinie

Zobacz także:

ADRES:
71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 24, tel./fax. 91 421-49-21
e-mail: csc.szczecin@gmail.com

Centrum, oprócz zapewnienia schronienia i wyżywienia, świadczy pomoc w uregulowaniu sytuacji społeczno-prawnej: ubezpieczenia zdrowotnego, wyrobienia dokumentów tożsamości, nabycia prawa do renty lub emerytury, załatwienia miejsca na oddziałach pielęgnacyjno-opiekuńczych, a docelowo – w domach opieki społecznej. Pomaga także w znalezieniu pracy osobom w wieku produkcyjnym zdolnym do podjęcia zatrudnienia.


Zobacz wszystkie zdjęcia

Zainstaluj aplikację Caritas