Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Świetlica dla dzieci

Przy ul. Jana Pawła II 2 w Nowogardzie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej prowadzi Świetlicę Środowiskową przy Parafii Świętego Rafała Kalinowskiego. Odbywają się tam różnorodne i interesujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla 20 dzieci z Gminy Nowogard.

Zajęcia zapewniają uczestnikom opiekę po lekcjach w szkole, pomoc w odrabianiu zadań domowych, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także wspólne, ciekawe działania i praktyki religijne wychowanków i opiekunów.

Uczestnicy mają zapewniony gorący napój i ciepły posiłek.

Świetlica funkcjonuje również w okresie wakacyjnym w godzinach przedpołudniowych.

 

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej otrzymała dofinansowanie z Gminy Nowogard w 2021 roku na realizację następujących zadań publicznych:

  • Festyn Rodzinny "Od Seniora do Juniora''; dofinansowanie w kwocie 1.400 zł zgodnie z umową nr RLFKiS.271.2.2021.UB z dnia 22.04.2021 r.,
  • "Wykorzystanie mało znanych warzyw i owoców do sporządzania surówek i sałatek, carwing"; dofinansowanie w kwocie 1.400 zł zgodnie z umową Nr RLFKiS.271.8.2021.UB z dnia 22.04.2021 r.,
  • Zajęcia EkoEdukacyjne "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego'';  dofinansowanie w kwocie 1.400 zł zgodnie z umową nr RLFKiS.271.6.2021.UB z dnia 22.04.2021 r.,
  • "Atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży"; dofinansowanie w kwocie 1.400 zł zgodnie z umową nr RLFKiS.271.4.2021.UB z dnia 22.04.2021 r.

Łączne dofinansowanie z Gminy Nowogard w 2021 roku na realizację zadań publicznych dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wynosi 5.600 zł.

Zadania są realizowane na terenie Gminy Nowogard  na bazie  Ośrodka Wspierania Rodziny w Błotnie  Parafia Sikorki.

Zainstaluj aplikację Caritas