Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, zwana dalej „Caritas”,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu (91) 487-49-05 i pod adresem e-mail: biuro.caritas@cask.pl;
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Caritas oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach Caritas i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Pana/ Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  7. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  8. ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zainstaluj aplikację Caritas