Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Zadania PZC

Zadania Parafialnych Zespołów Caritas

 1. Prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej w imieniu wspólnoty parafialnej.
  • osoby starsze i samotne
  • rodziny wielodzietne
  • osoby niepełnosprawne
  • bezrobotni
  • Bezdomni i osoby uzależnione
  • rodziny w trudnej sytuacji materialnej
 2. Realizacja programów i akcji ogólnopolskich i diecezjalnych.
  • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
  • PEAD
  • Skrzydła
  • Wakacyjna Akcja Caritas
  • Wielkanocne Dzieło Caritas
 3. Tworzenie własnych placówek charytatywno-opiekuńczych
  • jadłodajnie
  • kluby seniora
  • punkty wydawania odzieży i żywności
  • świetlice i przedszkola
  • placówki kolonijne
  • ośrodki wspierania rodziny
 4. Niesienie pomocy ofiarom wypadków losowych
  • katastrof naturalnych i żywiołów
  • katastrof komunikacyjnych
  • konfliktów zbrojnych
  • emigrantom i uchodźcom
 5. Poszukiwanie i rozpoznawanie potrzeb i problemów występujących na terenie parafii.
  • aktywne gromadzenie informacji
  • przejrzysta ewidencja
  • stały kontakt i okresowa weryfikacja
  • dyżury
  • kontakt z instytucjami pomocy społecznej
 6. Uwrażliwianie całej wspólnoty parafialnej na problem ubóstwa i chrześcijańskiego miłosierdzia
  • obchody Tygodnia Miłosierdzia i Święta Miłosierdzia
  • czuwania, nabożeństwa, katechezy w parafii
  • gablota i informacje
  • zaproszenia dla nowych członków
 7. Troska o formację religijno-duchową członków PZC.
  • rekolekcje i dni skupienia
  • pielgrzymki
  • wspólna Msza Święta
  • spotkania modlitewne
 8. Współpraca ze wszystkimi wspólnotami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w parafii i diecezji.
  • wspólne akcje
  • angażowanie wolontariuszy
  • pomoc w inicjatywach parafialnych


Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas