Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Procedura postępowania

Zobacz także:

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami postępowania przyjętymi w szczecińskim Oknie Życia.

 1. Po włączeniu się sygnału, siostra dyżurująca, zabierając ze sobą aparat telefoniczny, schodzi do pomieszczenia, gdzie znajduje się Okno Życia;
 2. Jeżeli w Oknie jest niemowlę, to spoglądając na zegarek, włącza "inkubator" – ciepłe gniazdko;
 3. Wyjmuje niemowlę z Okna i kładzie na stole do przewijania bądź bezpośrednio do "inkubatora";
 4. Dzwoni pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego (999), zgłaszając potrzebę przybycia karetki ze sprzętem do ratowania noworodków i przedstawia pobieżną ocenę stanu zdrowia dziecka;
 5. Oczekując na karetkę, sprawdza czy potrzebna jest pomoc noworodkowi (okrycie, zmiana pieluchy, względne pobieżne oczyszczenie), nie podejmując żadnych działań medycznych;
 6. Następnie, nie tracąc noworodka z pola widzenia, informuje inną osobę, aby umożliwiła ratownikom pogotowia wejście do budynku i dojście do dziecka;
 7. Po wejściu grupy ratunkowej przekazuje dziecko służbom medycznym, które odwożą je na Oddział Pediatryczny Szpitala przy ul. św. Wojciecha.
 8. Po ich wyjściu w dzienniku Okna Życia zapisuje dokładną godzinę otwarcia Okna, płeć dziecka, pobieżnie oceniony wygląd, godzinę przyjazdu karetki i przejęcia dziecka przez ratowników, oraz opisuje podjęte działania;
 9. Powiadamia policję (997) o fakcie pozostawienia dziecka w Oknie Życia;
 10. Informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dzwoniąc pod całodobowy nr 192 89;
 11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie powiadamia Pogotowie Opiekuńcze Tęczowy Domek, które obejmie opieką dziecko po opuszczeniu szpitala;
 12. Powiadomiony zostaje Wydział Rodzinny Sądu w celu ustalenia tożsamości dziecka, ewentualnie nadania nowej i uregulowania sytuacji prawnej;
 13. MOPR zleca Ośrodkowi Opiekuńczo-Adopcyjnemu wszczęcie procedury adopcyjnej.
Zainstaluj aplikację Caritas