Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Warsztaty aktywizacji osób niepełnosprawnych

W okresie od września do grudnia 2014 Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zorganizowała spotkania i warsztaty dla Osób Niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w przestrzeni społecznej i zawodowej. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z:

  • doradcą zawodowym,
  • psychologiem,
  • dietetykiem,
  • wizażystką,
  • plastyczką,

oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych, a także uczestnictwa w spektaklu teatralnym.
Uczestnikami Projektu było 15 osób niepełnosprawnych w różnym stopniu, a w większości w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Większość uczestników podkreślała, że udział w przygotowanych warsztatach pozwolił im podzielić się własnymi doświadczeniami, refleksjami, otworzyć się i uwierzyć w nowe możliwości, a także odkryć w sobie pokłady nowych umiejętności. Do sukcesu przyczyniły się w ogromnym stopniu osoby prowadzące poszczególne spotkania, wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, osoby o ogromnej życzliwości i otwartości, których mogliśmy zaprosić dzięki otrzymanej dotacji.
Pozytywne konkluzje uczestników na zakończenie warsztatów dały obraz tego, jak ważną rolę odgrywają omawiane kwestie. Potrzeba pogłębiania umiejętności interpersonalnych ON oraz zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania współczesnego rynku pracy jest niezwykle ważnym elementem przyczyniającym się do poprawy jakości ich życia i wzrostu poczucia niezależności. Nie bez znaczenia są także kontakty nieformalne nawiązane podczas  zajęć. Pomogły one w stworzeniu przyjaznej i otwartej atmosfery na zajęciach, a także poskutkowały nawiązaniem nowych znajomości, przyczyniając się do lepszej integracji środowiska osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mieli dużo refleksji oraz byli usatysfakcjonowani  formą i treścią zajęć, co komunikowali prowadzącym po każdym z bloków. Refleksje i pozytywne opinie pojawiły się również w styczniowym „Liście do Chorych”. Dało to przekonanie o osiągnięciu celów prowadzonego warsztatu.
Pożegnalny dzień projektu był pełen ciepłych słów i wymiany kontaktów między wszystkimi uczestnikami. W podsumowujących dyskusjach ujawniały się ciekawe refleksję o korzyściach, jakie dały te dni. Uczestnicy warsztatów dostrzegli wiele aspektów życia osób niepełnosprawnych, które dały im nowe i świeże spojrzenie na optymalne funkcjonowanie. Już wkrótce mieliśmy tego przykład, kiedy to niemalże wszyscy uczestnicy spotkali się na Opłatku dla osób chorych i niepełnosprawnych. To co zakiełkowało w uczestnikach przez te dni, rozkwitnie z czasem zagłębiania się w tematykę poruszaną na warsztatach. Można uznać, że cel oraz jakość organizacji warsztatów został osiągnięty i zrealizowany na wysokim poziomie.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.


Zobacz wszystkie zdjęcia

Zainstaluj aplikację Caritas