Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Pomagamy Ukrainie

Zobacz także:

 

 • Przekaż dowolną darowiznę pieniężną na pomoc dla Ukrainy - kliknij tutaj

 • Potrzebujesz informacji dla uchodźców w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim
  - zadzwoń pod numer  507 870 258 lub 515 402 273
  Вам потрібна інформація для біженців польською, українською та російською мовами
  - телефонуйте 507 870 258 або 515 402 273
  Вам нужна информация для беженцев на польском, украинском и русском языках
  - звоните 507 870 258 или 515 402 273

 • Chcesz zgłosić wolne miejsca zamieszkania i lub inną deklarację pomocy - zadzwoń pod numer  512 780 283

 • Chcesz zostać wolontariuszem i włączyć się w nasze działania - zadzwoń pod numer 513 131 671

 • Znasz język ukraiński/rosyjski i polski i możesz być tłumaczem - zadzwoń pod numer 513 131 671 lub 512 780 283

 • Chcesz przygotować Paczkę dla Ukrainy lub rozpocząć tę akcję w swojej parafii - kliknij tutaj

 • Chcesz przynieść dary do punktu zbiórki - kliknij tutaj

 • Potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom - kliknij tutaj

Pytania i informacje prosimy kierować na mail: biuro.fami.szczecin@caritas.org.pl

Pamiętaj! Pomoc organizuje!!!

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom 
ul. Henryka Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin
Tel. 607 790 637
biuro.fami.szczecin@caritas.org.pl


Informacji dla uchodźców i migrantów w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim udzielają doradcy:

Wieńczysław Śniechowski - tel. 507 870 258 –– język ukraiński/rosyjski/polski
od pon. do  pt w godz. Od 8 do 20 (w sobotę w tylko w sprawach bardzo ważnych)

Zura Ibragimowa  - tel. 515 402 273 –– język rosyjski/polski
od pon. do  pt w godz. Od 8 do 20


Deklaracje pomocy - Anna Ścibior-Butrym – tel. 512 780 283 - od pon. do  czwartku w godz. od 8 do 15:
- zgłoszenia od osób prywatnych, które chciałyby przyjąć do swoich domów osoby z Ukrainy, zapewniając nieodpłatne zamieszkanie i pełne wyżywienie.
- Zgłoszenia mieszkań do wynajmu odpłatnego dla obywateli Ukrainy posiadających środki na opłatę
- Zgłoszenia miejsc pracy
- Zgłoszenia darowizn i pomocy materialnej od firm i instytucji

 

Wsparcie Caritas Internationalis

W okresie od 01 lipca 2022 do 30 czerwca 2023 Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej poprzez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, mieszczącym się przy ul. Henryka Wieniawskiego 5 realizuje program „Caritas w Polsce na rzecz osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie. Fundusze pochodzą ze środków Caritas Internationalis, przekazanych przez Caritas Polska do poszczególnych diecezji w których znaleźli się uciekinierzy wojenni z Ukrainy i inne osoby dotknięte tym konfliktem. Środki w kwocie 1 383 889,50 zł są  przeznczone przede wszystkim na szeroko pojęte wsparcie poszkodowanych: rejestrację beneficjentów i rozpoznanie ich najważniejszych potrzeb oraz odpowiadanie na informacje zwrotne; wsparcie integracyjne, w tym informacyjne, psychospołeczne, psychologiczne;  naukę języka polskiego, wsparcie w znalezieniu zatrudnienia czy  opieki rodzicielskiej nad dzieckiem a także na doposażenie Centrum oraz profesjonalizację specjalistycznego personelu min. na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa beneficjentów w myśl programu Safeguarding oraz na rzecz profesjonalnej sprawozdawczości i ewaluacji, zgodnie z wytycznymi Caritas Polska. Program realizowany jest z poszanowaniem godności i w warunkach wspierających bezpieczeństwo jego beneficjentów.

Zainstaluj aplikację Caritas