Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i organizacja pracy w Punkcie Przedszkolnym “ ARKA NOEGO&#

4 maja 2020

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i organizacja pracy w Punkcie Przedszkolnym “ARKA NOEGO” na czas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego “Arka Noego” oraz kadry w nim pracującej jest zadaniem priorytetowym zarówno dla Dyrektora placówki, jak i Organu Prowadzącego, którym jest Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, dlatego od 06.05.2020 roku wprowadzamy następujące procedury bezpieczeństwa:

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Arka Noego”, zwany dalej „Punktem” organizuje zajęcia opiekuńcze w pierwszej kolejności dla tych dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
2. Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.
3. Maksymalna liczba dzieci mogących przebywać w Punkcie wynosi 12.
4. Wobec powyższego zobowiązujemy rodziców, chcących skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez Punkt do powiadamiania telefonicznie Dyrektora o tym fakcie dzień wcześniej.
5. Do dyspozycji rodziców pozostaje telefon stacjonarny Punktu 91-4244366 (w godzinach 7.00-17.00), oraz komórkowy 602-794-823 (poza godzinami otwarcia placówki).
6. Z jednym dzieckiem do Punktu może wejść jedna osoba, która jest zobowiązana do posiadania środków ochrony osobistej (maseczki na twarzy i rękawiczek), oraz zdezynfekowania rąk zaraz po wejściu i przy wychodzeniu z przedszkola. Przypominamy o konieczności noszenia maseczki (w drodze do i z przedszkola) przez dzieci które ukończyły 4 rok życia.
7. Przy wejściu będzie umieszczony pojemnik z płynem dezynfekującym. Dezynfekcja rąk dotyczy tylko osób dorosłych!
8. W szatni może przebywać tylko jeden opiekun i jedno dziecko.
9. Opiekun rozmawiając z nauczycielem, zobowiązany jest do posiadania środków ochrony osobistej, utrzymania dwumetrowego dystansu i niewchodzenia na teren sali.
10. Do placówki nie wolno przyprowadzać dzieci mających jakiekolwiek symptomy choroby (katar, kaszel, biegunka, ból głowy, wysypka itp.).
11. Dzieci z jakimikolwiek objawami sugerującymi chorobę nie będą wpuszczone do sali i zostaną odesłane z rodzicami do domu.
12. Przed wejściem dziecka na salę, nauczyciel w obecności rodzica dokona pomiaru temperatury dziecka i po stwierdzeniu prawidłowej temperatury oraz dobrego stanu ogólnego dziecka zaprosi je do sali.

13. Pomiar temperatury dzieci i nauczycieli będzie wykonywany dwukrotnie w ciągu dnia (rano przed wejściem na salę i w trakcie pobytu dziecka, nauczyciela w przedszkolu).
14. W Punkcie będzie przygotowane pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę z podejrzeniem choroby.

15. Jeśli ktoś z domowników dziecka ma objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem, miał styczność z osobą chorą, przebywa na kwarantannie, wrócił z zagranicy, ma bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola. Zobowiązujemy taką osobę do powiadomienia Dyrekcji Punktu o tym fakcie.
16. Wprowadzamy bezwzględny zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, książeczek, gazetek, kredek itp.
17. Do odwołania rezygnujemy z mycia zębów przez dzieci po posiłku.
18. Punkt nie będzie również do odwołania organizował wyjść poza teren placówki (na spacer, na plac zabaw).
19. W celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu raz na godzinę będzie przeprowadzane wietrzenie sali.
20. Z sali zabaw zostaną usunięte pluszowe zabawki, poduszki i inne przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
21. Punkt w czasie opieki zapewnia dzieciom dwudaniowy obiad.
22. Punkt zobowiązuje się również do zorganizowania bezpiecznego spożywania posiłków (w małych grupach, dezynfekowania stołów i krzeseł, oraz mycia naczyń w zmywarce w 90 stopniach Celsjusza). Po zakończeniu posiłku sala zostanie dodatkowo wywietrzona.
23. Punkt do odwołania rezygnuje z możliwości leżakowania dzieci w przedszkolu.
24. Dzieci pod nadzorem nauczyciela będą często i regularnie myły ręce, korzystając z mydła i jednorazowych ręczników.
25. Nauczycieli i rodziców zobowiązujemy do przypominania podstawowych zasad higieny (niedotykania nosa, oczu, buzi, kasłania czy kichania w przedramię, niepodawania ręki na przywitanie).
26. W czasie pobytu w Punkcie, dzieci i nauczyciele nie mają obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Nie ma jednak przeszkód, by korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
27. Punkt zobowiązuje się do mycia i dezynfekcji zabawek.
28. Dyrektor codziennie będzie monitorował utrzymanie czystości i dezynfekowanie placówki.
29. Organ Prowadzący zapewnia środki higieniczne potrzebne do funkcjonowania placówki, oraz zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej.
30. Organ Prowadzący na prośbę Dyrektora, może czasowo ograniczyć, lub czasowo zawiesić funkcjonowanie placówki, uwzględniając stopień zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Powyższe procedury i organizacja pracy mogą ulec zmianie, w zależności od rozwoju pandemii. Będziemy działać elastycznie, dostosowując się do bieżącej sytuacji, zawsze w zgodzie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

KONTAKT

Punkt Przedszkolny
"Arka Noego"

ul. Sławomira 9b
71-606 Szczecin
tel. 91 4244366