Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

27 kwietnia 2017

     Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej została laureatem V edycji Konkursu Grantowego  RAZEM  MOŻEMY  WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”. Budżet projektu w 2017 roku wynosi 15.000,00 zł z czego   5.000,00 zł pochodzi z Fundacji, a 10.000,00 zł. z budżetu naszej organizacji i zostanie przekazany na wsparcie w zakupie leków dla osób najbardziej potrzebujących. Program grantowy prowadzony będzie do 27.02.2017 do 31.12.2017 roku.

    Więcejna temat konkursu: http://fundacja.doz.pl/projekty/granty

Zainstaluj aplikację Caritas