Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Edycja 2024

Zobacz także:

I.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU w roku 2024

1. Program „Z parafii na wakacje”, zaplanowany jest dla Juniorów i dla Seniorów. Oba probramy polegają na dofinansowaniu przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, wyjazdów 
wakacyjnych, kolonii, obozów, itp. dla dzieci i młodzieży oraz pielgrzymek i wyjazdów rekreacyjnych dla Seniorów, organizowanych przez parafię lub przez Parafialny Zespół Caritas, a także przez wspólnoty zakonne i stowarzyszenia, organizacje i ruchy katolickie działające w parafii.

2.  Program jest częścią Wakacyjnej Akcji Caritas.

3.  Niniejszy regulamin dotyczy edycji Programu w roku 2024. W całości regulamin dostępny jest w załączniku.

II. UDZIAŁ W PROGRAMIE

1.   W Programie może wziąć udział każda parafia Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, która przeprowadziła
w roku 2023 zbiórkę do puszek na rzecz Wakacyjnej Akcji Caritas i wpłaciła ją do Caritas do 10.06.2024 roku.

2.   Warunkiem udziału jest złożenie do dnia 12.06.2024 roku prawidłowo wypełnionego wniosku podpisanego przez ks. proboszcza parafii.

 Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas