Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Jak założyć Szkolne Koło Caritas

Pierwsze kroki...

  1. Uczniowie i nauczyciele chcący działać w Szkolnym Kole Caritas zwracają się do Dyrektora Szkoły, aby wystąpił do Caritas o powołanie Koła.
  2. Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub rady rodziców, występuje do Dyrektora Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej o powołanie Szkolnego Koła Caritas oraz informuje, kto będzie opiekunem Koła. (druk 2 – przesłać na adres Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej)
  3. Ksiądz proboszcz wyznacza asystenta kościelnego Szkolnego Koła Caritas. (druk 3 - przesłać na adres Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej)

Narodziny

  1. Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej powołuje Szkolne Koło Caritas i nadaje mu regulamin (druk 4 i 5 – zostaną przesłane na adres szkoły i parafii)
  2. Uczniowie otrzymują i wypełniają deklaracje przystąpienia do SKC (druk 6 – zostanie przesłany do szkoły),
  3. Opiekun otrzymuje komplet dokumentów dla przeprowadzenia zebrania założycielskiego. (druk 7,8,9 i 10 – zostaną przesłane do szkoły)

Start!

  1. Opiekun Szkolnego Koła Caritas organizuje zebranie założycielskie, w którym uczestniczą kandydaci do Koła, asystent kościelny i przedstawiciel Dyrekcji Szkoły. W czasie zebrania prezentuje się regulamin, przeprowadza się zgodnie z instrukcją (druk 7) wybory władz Koła oraz spisuje się protokół zebrania (druk 8), listę uczestników (druk 9) i wyniki głosowania (druk 10).
  2. Kopię protokołu (druk 8) należy przesłać do Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
  3. Szkolne Koło Caritas rozpoczyna działalność. Po trzech miesiącach uczniowie otrzymują legitymacje SKC.

Powodzenia!

Zainstaluj aplikację Caritas