Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Podprogram 2021

Podsumowanie PO PŻ 2014-2020, Podprogram 2021 

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w październiku 2022 roku zakończył realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze  między innymi:

·      groszek z marchewką 

·      koncentrat pomidorowy 

·      powidła śliwkowe 

·      makaron jajeczny świderki 

·      mleko UHT 

·      szynka drobiowa 

·      szynka wieprzowa mielona 

·      filet z makreli w oleju 

·      cukier biały 

·      olej rzepakowy 

W ramach realizacji Podprogramu 2021:

  • zaangażowanych było 29 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
  • żywność odebrało 11287 osób potrzebujących;
  • wydano osobom potrzebującym 254,2836 ton żywności;
  • wydano osobom potrzebującym 32022 paczek żywnościowych;
  • wydano osobom potrzebującym 1020 posiłków
  • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 42 warsztaty dla 481 uczestników/czek.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych  przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności oraz  inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

Byliśmy kontrolowani przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie dystrybucji żywności w OPL Gryfice – wynik kontroli pozytywny. Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas