Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Program Senior Caritas

Zobacz także:

Celem programu Senior Caritas jest poprawa jakości życia seniorów i pomagających im wolontariuszy poprzez aktywizację i wsparcie indywidualnych seniorów, tworzenie więzi przyjaźni (pokoleniowych i międzypokoleniowych), wspieranie i aktywizowanie sieci pomocy i samopomocy w społecznościach lokalnych i tym samym minimalizowanie procesów osamotnienia i wykluczenia społecznego seniorów. Gratulujemy Autorom zwycięskich projektów i życzymy radości i satysfakcji podczas ich realizacji! Czekamy na relacje z najciekawszych działań lokalnych.

Wiosną 2019 roku Caritas Polska wraz z wypróbowanym partnerem – Jeronimo Martins Polska S.A. – po raz kolejny zaplanowała wsparcie działań sprzyjających aktywizacji seniorów. Działania te, towarzyszące programowi „Karta na codzienne zakupy”, trwają od kwietnia do grudnia 2019 i zostały wyłonione w ramach konkursu “Senior Caritas”.

Projekty zgłoszone w Konkursie Senior Caritas mają na celu wsparcie seniorów 60+: seniorów zaproszonych specjalnie do tego projektu, seniorów związanych z Caritas, aktywnych wolontariuszy (PZC) oraz tych, którzy z powodu starzenia się, choroby, ubóstwa potrzebują pomocy i wsparcia.

Organizatorem Konkursu jest Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, (01-043) przy ul. Okopowej 55. Partnerem konkursu jest Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie (62-025), ul. Żniwna 5. Na konkurs wpłynęło 59 wniosków z 37 Caritas Diecezjalnych. Komisja Oceniająca na posiedzeniu w dniu 28 marca 2019 pozytywnie oceniła i przyznała dofinansowanie (od 3.000 zł. do 12.000 zł.) 52 wnioskom projektowym.

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w ramach programu prowadzi dwa zadania:

Zainstaluj aplikację Caritas