Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Zapytania ofertowe na Podprogram 2019

18 września 2019

Zgodnie z II pkt. 7.4 Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ogłasza Zapytania Ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów:

  • kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Zapytania ofertowe należy składać do dnia 31 października 2019 roku.

Zapytania ofertowe na transport należy składać do 31 października 2019 roku.

Koordynator programu z ramienia Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej -
p. Dorota Rodzeń  tel. 91 487 49 05  lub 500 056 160

Poniżej zamieszczone zostają szczegóły dotyczące poszczególnych Zapytań Ofertowych wraz z potrzebną dokumentacją.

 Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas