TPU 2019

Zobacz także:

W roku 2019 w akcji wzięły udział 33 parafie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Zakupiliśmy 830 plecaków, z których większość trafiła do ubogich dzieci za granicą. Pierwsze tornistry zabrały ze sobą dzieci, które były uczestnikami kolonii polonijnej, wzięły też tornistry dla podopiecznych Domu Dziecka w Połocku na Białorusi. Następna tura plecaków przekazana została przy okazji wizyty Zespołu „Dzwoneczki” z Żytomierza na Ukrainie. W 2019 roku nawiązaliśmy współpracę z Dziełem Pomocy "Ad Gentes"  w ramach której przekazaliśmy plecaki i wyprawki szkolne do Afryki – wiązało się to z przygotowaniem paczek do transportu kontenerami.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję.


Zobacz wszystkie zdjęcia

Zainstaluj aplikację Caritas